U bevindt zich hier: Startpagina » OUDE HOMEPAGE » Op onze kosten » Schade

Schade

Naast hinder en landschapschade, ondervinden wij ook regelrechte vermogensschade. Nu reeds, nu er nog slechts een planidee voor windmolens is, zijn onze huizen onverkoopbaar. Hoordewindwaait beschikt al over 2 taxaties van een vastgoed, met en zonder de megawindmolenplannen, met 25% waardeverschil. Dat betekent dat banken ongerust worden, en wie onverwacht moet verhuizen blijft jarenlang de klos. Dan zijn er nog (toeristische) bedrijven, die het van het imago van het landschap moeten hebben. De profiteurs zadelen ons meedogenloos op met gevangenschap in je eigen huis, waar de slagschaduw over je tuin trekt, en de ramen dicht moeten in vele nachten met zeer hoog opgesteld industrieel lawaai.

Het is dan ook ronduit stuitend hoe de fa. Raedthuys deze schade belachelijk maakt. Niet alleen in hun uitingen, maar ook door de door hen ingehuurde taxatiebureaus, zie de SOK.

Het is ook ronduit stuitend dat wij als omwonenden niet beschermd worden door onze overheid. Waar hoger beleid via EU, Minister Kamp en mevrouw Traag neerdaalt op het 'waardevol open landschap' tussen onze huizen en landelijke bedrijven, wordt een algemeen belang gerealiseerd uitsluitend ten koste van omwonenden in een wijde omtrek. Neem dan de gemeente Tholen, waar reeds vooraf alle omwonenden 30% verlaging van WOZ verkregen. In Zijpe werd dit echter pas na jaren hoger beroep op 50% waardedaling gesteld. De Provincie Gelderland heeft met de SOK al laten zien onze schade niet zo belangrijk te vinden. Hoezo draagvlak en participatie creeren ?

Voor Planschade na de inwerkingtreding van een Inpassingsplan zullen we collectief een publieksrechtelijke zaak voeren, bijv. met hulp van gespecialiseerde juristen. Belangrijk kan verder zijn alle initiatiefnemers privaatrechtelijk onze (rest)schade te claimen. We sparen daarom alle balansverschillen en taxaties. Die 180.000 euro pachtgeld over 20 jaren moeten geheel anders verdeeld worden.

Intussen zijn er wel andere locaties denkbaar met minder schade voor landschap en vastgoed, zoals bij bedrijfsterreinen en langs snelwegen. Wie koos ook al weer voor Angerlo / Loil ?

Geen draagvlak zonder eerlijke verdeling

van lasten en lusten