Bronvermelding en Privacy

Bronvermelding van downloads en afbeeldingen zijn vermeld waar bekend. Waar dit vanaf internet genomen niet direct mogelijk bleek, verzoeken wij de auteur(s) zich te melden, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
Ook als u meent dat bepaalde inhoud onjuist is, vernemen wij dat graag.

De aktiegroep Hoordewindwaait zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.