Politieke partijen

Binnenkort beslist de Provinciale Staten over de Omgevinsgvisie. Die faciliteert precies en alleen het plan van windmolens bij Angerlo. Dat is de omgekeerde wereld. Precies waar de Provinciale Staten al bang voor waren op 23-1-2013. Kijk en constateer hoe uw politieke partij dit geval van democratie in een fuik bespreekt:

Je zou zeggen, dat is helder. Als nu maar niet de 'regeringspartijen' het zo sneu vinden voor GS. Dan zou een 'goede ruimtelijke ordening' verkwanseld wordenten behoeve van de 'goede sfeer'. Of nog niet beseffen dat de Omgevinsgvisie en de Windvisie stappen zijn waarbij Angerlo / Bijvanck slechts een precedent vormt van de plaatsen waar locaal draagvlak moet wijken voor gesubsidieerde overmacht.

PROVINCIALE STATEN:
Kies voor duurzame energie middels duurzame politiek en een duurzaam landschap