U bevindt zich hier: Startpagina » OUDE HOMEPAGE » Provinciale Staten

ACTUEEL

Gedeputeerde Staten van Gelderland is de 'regering' van de Provincie, kortweg GS. Zij willen invulling geven aan de taakstelling van de Provincie om 210 MW aan windgeneratoren mogelijk te maken. Dat doen ze niet zelf, er moeten gewoon ruimtelijke plannen voor gemaakt worden. Vervolgens beslist het bedrijfsleven (boeren, beleggingsbedrijven, cooperaties) of van de plannen gebruik wordt gemaakt en er echt windmolens verschijnen. Gedeputeerde Staten doen dat door plaatsen ana te wijzen in de Omgevingsvisie en de Windvisie.

Provinciale Staten zijn zo'n beetje de Tweede Kamer van de Provincie, kortweg PS. Ook de PS wil aan de taakstelling van 210MW aan plannen voldoen. Maar volgens hun besluiten wel onder de voorwaarden:
- draagvlak bij gemeente en omwonenden
- echte participatie van omwonenden
- op locaties afgewogen tegen elkaar en de omgevingseffecten.

Dit jaar vergaderen PS meermalen over dergelijke plannen
- 9 juli 2014 over de Omgevinsgvisie en de Omgevingsverordening
- in september over de Windvisie
- in december of later over het Inpassingsplan bij Angerlo.


Lees hier waarom de Omgevinsgvisie van GS niet voldoet aan eisen van PS
Lees hier waarom de Windvisie van GS niet voldoet aan eisen van PS
Lees hier waarom het Inpassingsplan Bijvanck niet voldoet aan eisen van PS

Lees hier de gehele procedure


Provinciale Staten: opletten a.u.b.