WOB GS-Raedthuys

De Provincie (GS) is zo blij met een practisch initiatief van Raedthuys, dat het gevaarlijk wordt of rollen helder blijven. Daarom dienden we een verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur in (WOB). Vooral de link tussen GS en Raedthuys was onderwerp om documentattie te vragen. Er kwamen ca. 20 pdf's terug die we al hadden van Statenstukken vanaf de website van Gelderland. Allemaal van 2009 t/m 2011, op een enkele uitzondering na later. Daar had GS meer dan toegestaan maar liefst 9 weken voor nodig.....

Wel heel aardig van GS, kwam ook een eindversie van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Raedthuys mee, waarover elders meer is te lezen.

En verder NIETS, want, zo stelt GS, alle andere informatie is een 'persoonlijke beleidsopvatting' van ambtenaren. Natuurlijk mag een ambtenaar een krabbeltje maken zonder bang te hoeven zijn dat het op deze website komt te staan. Maar als er beleid van GS mee wordt uitgevoerd is dat niet persoonlijk meer, maar in opdracht van GS. Ook de GS-leden zelf zijn niet persoonlijk, maar in functie bezig geweest met communiceren met Raedthuys. Men kan namen die in emails e.d. voorkomen best uitlakken, maar de boodschap is beleid of beleidsuitwerking en is niet persoonlijk. Het zou toch raar zijn als er alleen maar met Raedthuys is gecommuniceerd op persoonlijke titel ? Het laatste woord is nog niet gezegd, maar voorlopig heeft de provincie (GS) weer tijd gewonnen ten opzichte van de voor haar zo belangrijke Omgevingsvisie en Windvisie.

Ja, ook de windmolens van Angerlo komen precies op het zuidwesten te staan, en wel op minder dan 450m uit elkaar: zo storen ze elkaar bij de meest voorkomende wind. Tsja, wat doet het er ook toe, het ging maar om de subsidies en belastingaftrek.

Nog even hoe GS de vergadering van 23-1-2013 ziet in deze download [1,399 KB] . Ook hier de belofte van (tijdige) participatie, maar niets over draagvlak, en niets over kostenneutraliteit voor de provincie zoals beloofd in commissie MIE op 10-4-2013, een dag na de brief. Wel nog even dat er (alleen) planologische tegenafwegingen van PS kunnen volgen.